Tại sao thương mại và tài chính là 2 ngành dịch vụ quan trọng nhất đối với nền kinh tế Nhật Bản??? em cần gấp với ạ!!!

Question

Tại sao thương mại và tài chính là 2 ngành dịch vụ quan trọng nhất đối với nền kinh tế Nhật Bản???
em cần gấp với ạ!!!

in progress 0
Reese 16 phút 2021-09-07T10:14:40+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-07T10:15:52+00:00

    Vì 2 ngành này có tiềm năng phát triển đem lại một nền kinh tế vững bền cho Nhật Bản ,

    một phần là Nhật Bản quá chú trọng tới 2 ngành này nên mới quan trọng  ,thứ 2 là nền kinh tế Nhật bản đứng thứ 4 thế giới. Vả lại có 2 ngành này nhật bản mới phát triển mạnh, mở rộng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )