tại sao thương mại và tài chính là 2 nghành dịch vụ kinh tế quan trọng nhất đối với nền kinh tế Nhật Bản

Question

tại sao thương mại và tài chính là 2 nghành dịch vụ kinh tế quan trọng nhất đối với nền kinh tế Nhật Bản

in progress 0
Amaya 1 giờ 2021-09-07T10:39:37+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-07T10:41:25+00:00

    * Theo mk nha : 

    + Vì 2 ngành này có tiềm năng phát triển đem lại một nền kinh tế vững bền cho Nhật Bản , một phần là Nhật Bản quá chú trọng tới 2 ngành này nên mới quan trọng  .

    + Vì kinh tế Nhật Bản quá phụ thuộc và 2 ngành này , điều kiện tự nhiên chỉ cho phép Nhật Bản chú trọng hai ngành này 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )