Tại sao tình hình đô thị hóa của dân số Việt Nam thấp hơn so với thế giới? A. Do kinh tế chưa phát triển B. Do kỉ nghệ hóa còn thấp C. Do chủ yếu là n

Question

Tại sao tình hình đô thị hóa của dân số Việt Nam thấp hơn so với thế giới?
A. Do kinh tế chưa phát triển
B. Do kỉ nghệ hóa còn thấp
C. Do chủ yếu là nông nghiệp
D. Do dân không chịu di chuyển

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-08-22T02:09:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T02:10:49+00:00

  – Câu hỏi:

  +) Tại sao tình hình đô thị hóa của dân số Việt Nam thấp hơn so với thế giới?

  A. Do kinh tế chưa phát triển

  B. Do công nghệ hóa còn thấp

  C. Do chủ yếu là nông nghiệp

  D. Do dân không chịu di chuyển

  – Giải thích:

  +) Dân di chuyển đến các đô thị sống thì dân số mới tăng cao. Tình hình đô thị hóa ở Việt Nam mới ổn định.

  0
  2021-08-22T02:11:19+00:00

  D. Do dân không chịu di chuyển

  -> không đồng đều dân số , làm tăng dân số ở đô thị ->đô thị hóa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )