tần số là gì?đơn vị .tần số tần số quyết định đến đặc tính gì của âm ? quyết định như thế nào?

Question

tần số là gì?đơn vị .tần số tần số quyết định đến đặc tính gì của âm ? quyết định như thế nào?

in progress 0
Brielle 1 tháng 2021-08-05T16:37:02+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:38:20+00:00

  – Tần số là số lần cùng một hiện tượng lặp lại trên một đơn vị thời gian. 

  – Đơn vị Hz (héc).

  – Quyết định đặc tính mạnh hay yếu.

  – Quyết đinh độ to, nhỏ của âm.

  0
  2021-08-05T16:38:26+00:00

  Tần số là số dao động trong một giây.đơn vị tần số là hec.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )