thả 300g một chất ở 100 độ c vào 250 g nước ở 60 độ c làm cho nước nóng tới 61,5 độ c hỏi nhiệt độ sau khi cân bằng của a và nước là bao nhiêu b tính

Question

thả 300g một chất ở 100 độ c vào 250 g nước ở 60 độ c làm cho nước nóng tới 61,5 độ c hỏi nhiệt độ sau khi cân bằng của a và nước là bao nhiêu b tính nhiệt lượng của nước thu vào và nhiệt độ a tỏa ra c tính nhiệt dung riêng của a hỏi a là chất gì

in progress 0
Arianna 24 phút 2021-09-12T23:08:19+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:10:02+00:00

  Đáp án:

   a. t = $61,5^{o}C$ 

   b. Q = 1575J

   c. a là chì

  Giải thích các bước giải:

   a, Nhiệt độ cân bằng là $61,5^{o}C$ 

   b, Nhiệt lượng nước thu vào là:
  \[\begin{array}{l}
  {Q_{thu}} = {m_n}{c_n}\left( {{t_{cb}} – {t_n}} \right) = 0,25.4200.\left( {61,5 – 60} \right) = 1575J\\
  {Q_{toa}} = {Q_{thu}} = 1575J
  \end{array}\]

  c, NHiệt dung riêng của chất a là:
  \[{Q_{toa}} = {m_a}{c_a}\left( {{t_a} – {t_{cb}}} \right) = 0,3.{c_a}.\left( {100 – 61,5} \right) \Rightarrow {c_a} = 136,36J/kg.K\]

   Vậy a là chì

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )