Thả trái banh cho nó rơi từ A xuống B , sau đó trái banh nảy từ B lên A . Hãy cho biết : a) Trái banh có thế năng lớn nhất tại vị trí nào? b) Trái b

Question

Thả trái banh cho nó rơi từ A xuống B , sau đó trái banh nảy từ B lên A . Hãy cho biết :
a) Trái banh có thế năng lớn nhất tại vị trí nào?
b) Trái banh co thế năng nhỏ nhất tại vị trí nào?
c) Trái banh có động năng nhỏ nhất tại vị trí nào?
d) Trái banh có động năng lớn nhất tại vị trí nào?
e) Nếu sự chuyển hóa các dạng của cơ năng khi trái banh rơi từ A xuống B , và khi nảy từ B lên A

in progress 0
Gabriella 2 tháng 2021-10-04T22:02:03+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T22:03:25+00:00

  Đáp án:

  a, thế năng lớn nhất ở vị trí A

  b, thế năng nhỏ nhất ở vị trí B

  c, trái banh có động năng nhỏ nhất ơ ̉ vị trí A 

   d,  trái banh có động năng lớn nhất ở vị trí B

  e,  A-B thế năng nhỏ dần động năng tăng dần

      B-A  thế năng tăng dần động năng giảm dần. 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-04T22:03:53+00:00

  Đáp án: a) Ở vị trí A
                b) Ở vị trí B

                c) Ở vị trí A

                d) Ở vị trí B                

                e)

  Giải thích các bước giải:

  a) Do điểm A cách xa mặt đất nhất (cao nhất)

  b) Do điểm B ở gần mặt đất nhất (thấp nhất)

  c) Do trái banh ở điểm A chịu tác động của thế năng trọng trường lớn nhất (càng lên cao động năng càng giảm)

  d) Do trái banh ở điểm B chịu tác động của thế năng trọng trường nhỏ hơn (càng xuống thấp động năng càng tăng)

  e) Khi trái banh từ A xuống B : động năng chuyển thành thế năng trọng trường

      Khi trái banh từ B lên A : thế năng đàn hồi chuyển hóa thành động năng ( do trái banh đập xuống đất sẽ nảy lên lại)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )