Thành cổ Quảng Trị , ngã ba Đồng Lộc , hoàng thành Thăng Long thuộc di sản văn hóa nào

Question

Thành cổ Quảng Trị , ngã ba Đồng Lộc , hoàng thành Thăng Long thuộc di sản văn hóa nào

in progress 0
Eloise 2 tuần 2021-07-10T11:27:51+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:28:57+00:00

  Thuộc di sản văn hóa vật thể .

  0
  2021-07-10T11:29:46+00:00

  Thành cổ Quảng Trị , ngã ba Đồng Lộc , hoàng thành Thăng Long thuộc di sản văn hóa vật thể

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )