Thấu kính hội tụ có tiêu cự f . khoảng cách ngắn nhất giữa vật thật và ảnh thật qua tiêu cự f là A . 3f B . 4f C. 5f D . 6f

Question

Thấu kính hội tụ có tiêu cự f . khoảng cách ngắn nhất giữa vật thật và ảnh thật qua tiêu cự f là
A . 3f
B . 4f
C. 5f
D . 6f

in progress 0
Clara 3 tháng 2021-09-12T18:46:14+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T18:47:14+00:00

  Đáp án:

  B .4f  

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \[L = d + d’ = d + \frac{{fd}}{{d – f}} = \frac{{{d^2}}}{{d – f}} = \frac{1}{{\frac{1}{d} – \frac{f}{{{d^2}}}}}\]

  Điều kiện để tạo ảnh thật: d > f.

  Để L đạt cực tiểu thì:

  \[{L_{\min }} \Leftrightarrow \frac{1}{d} = \frac{{ – 1}}{{ – 2f}} \Rightarrow d = 2f \Rightarrow L = 4f\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )