Thầy cô hay bạn nào dịch giúp mình đoạn này vơis ạ em cảm ơn khôngbeen dùng gg dịch ạ “Việc sử dụng điện thoại vẫn bị cấm nhưng được nới lỏng, mở ra m

Question

Thầy cô hay bạn nào dịch giúp mình đoạn này vơis ạ em cảm ơn khôngbeen dùng gg dịch ạ
“Việc sử dụng điện thoại vẫn bị cấm nhưng được nới lỏng, mở ra một phần là được phép sử dụng cho mục đích học tập khi có sự cho phép và kiểm soát của giáo viên”, ông Thành nói.
Vụ trưởng Giáo dục trung học chỉ ra những lý do khiến Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh. Thứ nhất, bối cảnh xã hội đã thay đổi, việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và ở mọi lĩnh vực trở nên mạnh mẽ hơn. Nguồn tài liệu trên Internet phong phú, có thể hỗ trợ quá trình dạy và học. Vì vậy, học sinh cần có công cụ để tiếp cận nguồn tài liệu này, trong đó có điện thoại di động.
Thứ hai, trong hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiều năm nay, muốn phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh thì phải đổi mới phương pháp, hình thức dạy học. Một trong những năng lực học sinh cần đạt trong chương trình giáo dục phổ thông mới là tự chủ và tự học. Việc sử dụng điện thoại trong lớp để tra cứu thông tin, truy cập bài học trên mạng khi được giáo viên cho phép cũng giúp phát huy năng lực này. Quy định này cũng phù hợp với xu hướng chung của thế giới.

in progress 0
Ximena 3 tháng 2021-09-08T18:45:18+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-08T18:46:55+00:00

    “The uses of mobile/cell phones is still prohibited/banned, but partially open to being allowed to use for learning purposes with the permission and control of teachers”, Mr. Thanh said.

    The director of Secondary Education Department pointed out the cause of the adjustment by the Ministry of Education and Training. Firstly, the social context has changed, the digital transformation and the application of information technology in education and in all fields become stronger. There are a variety of resources on the internet that can support teaching and learning. Therefore, students need tools to access these resources, including mobile phones.

    Secondly, under the direction of the Ministry of Education and Training for many years, to develop the qualities and capabilities of students, it is necessary to innovate teaching methods and forms. One of the competencies that students need to achieve in the new general education program is the ability to autonomy and self-study. Using phones in class to look up information and access online lessons when your teacher gives you permission will help students develop this competency. This regulation is also consistent with the general trend of the world.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )