thế nào là hai lực cân bằng ? cho ví dụ? nêu dấu hiệu nhận biết hai lực cân bằng tác dụng lên một vật mà em đã học?

Question

thế nào là hai lực cân bằng ? cho ví dụ? nêu dấu hiệu nhận biết hai lực cân bằng tác dụng lên một vật mà em đã học?

in progress 0
Rylee 3 tuần 2021-11-21T00:22:18+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T00:23:28+00:00

  Đáp án: Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau cùng tác dụng vào 1 vật có cùng phương cùng độ lớn nhưng ngược chiều

  vd hai người mạnh như nhau đứng ngược chiều nhau kéo 1 cái bàn thì sẽ tác dụng lên bàn hai lực cân bằng

  nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng 1 vật mà vẫn đứng yên , thì đó là hai lực cân  bằng

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-21T00:23:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau< có cùng phương nhưng ngược chiều , tác dụng vào cùng 1 vật

  VD :  Hai đội đang kéo co  mạnh ngang nhau 

            

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )