THẾ NÀO LÀ KNH ĐỘ,THẾ NÀO LÀ VĨ ĐỘ, TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ CỦA 1 ĐIỂM.CHO VD GIÚP MÌNH VỚI MAI THI RỒI

Question

THẾ NÀO LÀ KNH ĐỘ,THẾ NÀO LÀ VĨ ĐỘ, TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ CỦA 1 ĐIỂM.CHO VD
GIÚP MÌNH VỚI MAI THI RỒI

in progress 0
Hailey 1 năm 2021-10-06T15:32:05+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:34:02+00:00

   bạn tham khảo

  Kinh độ: Kinh độ của một điểm là góc nhị diện hợp bởi mặt phẳng chứa kinh tuyến gốc và mặt phẳng chứa kinh tuyến đi qua điểm đó.

  – Vĩ độ: Vĩ độ địa lý của một điểm là góc hợp bởi đường dây dọi đi qua điểm đó và mặt phẳng xích đạo.

  – Tọa độ địa lí của 1 điểm là kinh độ và vĩ độ của điểm đó

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )