Thế nào là Phân loại thực vật? bằng tiếng anh nha

Question

Thế nào là Phân loại thực vật?
bằng tiếng anh nha

in progress 0
Ivy 17 phút 2021-09-12T22:53:56+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-12T22:55:23+00:00

    Phân loại thực vật là việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chứng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự nhất định 

    Tiếng anh

    The study of more or less different features of plants and then classifying controls into groups of large or small in a certain order

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )