Thế nào là tiểu điền trang và đại điền trang?? ngắn gọn đủ ý nha !!! hứa vote 5* cho câu trả lời đúng

Question

Thế nào là tiểu điền trang và đại điền trang??
ngắn gọn đủ ý nha !!! hứa vote 5* cho câu trả lời đúng

in progress 0
Adalynn 1 giờ 2021-09-20T19:32:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T19:33:53+00:00

    Đại điền trang thuộc quyền sở hữu của các đại điền chủ,
    Tiểu điền ttang thuộc quyền sở hữu của các hộ nông dân 

  0
  2021-09-20T19:34:15+00:00

   – Ở Trung và Nam Mĩ sở hữu hai hình thích nông nghiệp là đại điền trang và tiểu điền trang:

      + Đại điền trang thuộc quyền sở hữu của các đại điền chủ, có quy mô lên tới hàng nghìn hecta năng suất thấp theo lối quảng canh

      + Tiểu điền ttang thuộc quyền sở hữu của các hộ nông dân có diện tích dưới 5 hecta phần lớn trồng cây lương thực để tự túc 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )