Thể tích cuả một lượng khí lí tưởng xác định thay đổi 1,7 lít sau khi nhiệt độ tăng từ 320C lên 1170C. Tính thể tích của khối khí sau thay đổi nhiệt đ

Question

Thể tích cuả một lượng khí lí tưởng xác định thay đổi 1,7 lít sau khi nhiệt độ tăng từ 320C lên 1170C. Tính thể tích của khối khí sau thay đổi nhiệt độ, coi là quá trình đẳng áp.

in progress 0
Ivy 1 năm 2021-10-13T17:45:01+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T17:46:04+00:00

  Ta có: $\dfrac{P.V_{1}}{T_{1}}=\dfrac{P.V_{2}}{T_{2}}$

  $⇔\dfrac{1,7}{32+273}=\dfrac{V_{2}}{117+273}$

  $⇔V_{2}≈2,17l$

  0
  2021-10-13T17:46:45+00:00

  Đáp án:

   V’ = 2,17 lít

  Giải thích các bước giải:

  ÁP dụng phương trình đẳng áp ta có:

  \[\frac{{V’}}{{T’}} = \frac{V}{T} \Leftrightarrow \frac{{V’}}{{117 + 273}} = \frac{{1,7}}{{32 + 273}} \Rightarrow V’ = 2,17l\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )