Theo em, khi chúng ta biết đoàn kết ,yêu thương ,tương trợ sẽ được những lợi ích gì? viết đoạn văn ngắn.

Question

Theo em, khi chúng ta biết đoàn kết ,yêu thương ,tương trợ sẽ được những lợi ích gì? viết đoạn văn ngắn.

in progress 0
Kaylee 4 tháng 2021-08-11T10:29:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:30:33+00:00

  Đoàn kết là sức mạnh, tinh thần đoàn kết là truyền thống quý báu của ông cha ta để lại và được thế hệ sau tiếp nối, sự đoàn kết đã nhiều lần giúp đất nước vượt qua cảnh hiểm nghèo. Khi ta đoàn không gì là không thể. Và có đoàn kết chúng ta mới có thể vượt qua covid-19, nhân dân toàn nước ta chung quyên góp những vật dụng, tiền đóng góp để cứu trợ người dân miền Trung đang bị lũ lụt càn quét. Sự đoàn kết luôn luôn đc phát huy ở nước ta. “Nơi nào cần đoàn kết nơi đó có ta.”

  0
  2021-08-11T10:30:59+00:00

  khi chúng ta biết đoàn kết ,yêu thương ,tương trợ với người khác thì ta cũng sẽ nhận lại được những sự đoàn kết ,yêu thương ,tương trợ của họ dành cho ta, ta càng được quý mên và tôn trọng.

  XIN HAY NHẤT Ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )