theo em , tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn bằng bit

Question

theo em , tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn bằng bit

in progress 0
Hadley 2 tháng 2021-08-05T01:45:45+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:47:08+00:00

  -Máy tính k hiểu đc ngôn ngữ tự nhiên

  -Máy tính gồm các mạch điện tử chỉ có 2 trạng thái: đóng mạch và ngắt mạch

  -Chỉ cần 2 kí hiệu 0 và 1(dãy bit*), người ta có thể biểu diễn mọi thông tin trên máy tính

  *dãy bit: dãy nhị phân

  0
  2021-08-05T01:47:35+00:00

  Bit là dãy nhị phân.Chỉ gồm hai kí hiệu 1 và 0.

  Học tốt!!!
  #nocopy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )