Thị trường nhập khẩu chủ yếu của nước ta hiện nay là? A. Các nước ASEAN B. Các nước EU C. Hoa Kỳ D. Trung Quốc

Question

Thị trường nhập khẩu chủ yếu của nước ta hiện nay là?
A. Các nước ASEAN
B. Các nước EU
C. Hoa Kỳ
D. Trung Quốc

in progress 0
Caroline 3 tuần 2021-07-11T13:20:27+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:21:54+00:00

  Thị trường nhập khẩu chủ yếu của nước ta hiện nay là?

  A. Các nước ASEAN

  B. Các nước EU

  C. Hoa Kỳ

  D. Trung Quốc

  0
  2021-07-11T13:22:18+00:00

  A. Các nước ASEAN

  xin ctlhn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )