Thirty seven and three is ==.Điền 1 từ vào chỗ chấm ạ

Question

Thirty seven and three is …………………….Điền 1 từ vào chỗ chấm ạ

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-07-28T16:39:43+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:40:52+00:00

  Thirty seven and three is forty. : Ba mươi bảy và ba là bốn mươi.

  0
  2021-07-28T16:41:38+00:00

  thirty seven and three is fourty:ba mươi bảy và ba là 40
  bởi vì and thay bằng dấu cộng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )