Thông tin dưới dạng bảng có ưu điểm gì

Question

Thông tin dưới dạng bảng có ưu điểm gì

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-07-29T03:55:13+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T03:56:20+00:00

  Đáp án:

  $\text{Dễ sắp xếp, Dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng}$

  0
  2021-07-29T03:57:02+00:00

  Thông tin dưới dạng bảng có ưu điểm là :Dễ sắp xếp, dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )