Tìm hiểu 4 ngành công nghiệp + công nghiệp năng lượng + công nghiệp điện tử tin học + công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng + công nghiệp chế biến lư

Question

Tìm hiểu 4 ngành công nghiệp
+ công nghiệp năng lượng
+ công nghiệp điện tử tin học
+ công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng
+ công nghiệp chế biến lương thực

in progress 0
Faith 3 tháng 2021-09-08T07:07:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:08:43+00:00

  Công nghiệp năng lượng là chuyên về cung cấp năng lượng cho con người sử dụng ( VD năng lượng điện, năng lượng gió, …)

  công nghiệp điện tử tin học chuyên về lập trình các trang web sử dụng trong đời sống con người

  công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng làm ra các sản phẩm, đồ gia dụng để con người sử dụng hàng ngày

  công nghiệp chế biến lương thực làm ra đồ ăn sẵn hoặc đồ ăn lạnh giúp giảm thời gian chế biến của người mua

  0
  2021-09-08T07:08:58+00:00

  → Công nghiệp năng lượng là chuyên về cung cấp năng lượng cho con người sử dụng.

  → Công nghiệp điện tử tin học chuyên về lập trình các trang web điện tử sử dụng trong đời sống con người.

  → Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng làm ra các sản phẩm, đồ gia dụng để con người sử dụng hàng ngày.

  → Công nghiệp chế biến lương thực làm ra đồ ăn sẵn hoặc đồ ăn lạnh giúp giảm thời gian chế biến của người mua.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )