Tìm tổng động lượng (hướng và độ lớn) của hệ gồm hai vật có cùng khối lượng 1kg. Biết vận tốc vật (1) là 1m\s , vận tốc vật (2) là 2m\s và : a) vận

Question

Tìm tổng động lượng (hướng và độ lớn) của hệ gồm hai vật có cùng khối lượng 1kg. Biết vận tốc vật (1) là 1m\s , vận tốc vật (2) là 2m\s và :
a) vận tốc v2 cùng phương , cùng chiều với vận tốc v1
b) vận tốc v2 cùng phương, ngược chiều với vận tốc v1
Giải giúp em ạ(*-*)

in progress 0
Kylie 1 tháng 2021-11-10T21:00:04+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:01:54+00:00

  Đáp án:

   P=3kg.m/s

  P=1kg.m/s

  Giải thích các bước giải:

  a> 
  \[m.{v_1} + m.{v_2} = P <  =  > P = 1 + 2 = 3kg.m/s\]

  cùng hướng với 2 vật ban đầu

  b> 
  \[P = \left| {{P_1} – {P_2}} \right| = \left| {m({v_1} – {v_2})} \right| = 1kg.m/s\]

  chuyển động theo hướng của vật 2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )