tìm từ sai và sửa lại trong 2 câu sau ạ i do not understand which they are talking about at the moment,iam spending my weekend go to camping with my f

Question

tìm từ sai và sửa lại trong 2 câu sau ạ
i do not understand which they are talking about
at the moment,iam spending my weekend go to camping with my friends
mik đag cần gấp ạ

in progress 0
aihong 3 tháng 2021-09-05T18:19:18+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-05T18:21:12+00:00

    1. I do not understand which they are talking about → what (Which là đại từ quan hệ chỉ vật, làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ sau nó, không phù hợp)

    2. At the moment, I am spending my weekend go to camping with my friends → going (spend + Ving)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )