Tính nhiệt lượng cần cung cấp để nung nóng một vật có nhiệt độ ban đầu là 20 độ C lên tới 120 độ c biết khối lượng của vật là 1 kg nhiệt dung riêng củ

Question

Tính nhiệt lượng cần cung cấp để nung nóng một vật có nhiệt độ ban đầu là 20 độ C lên tới 120 độ c biết khối lượng của vật là 1 kg nhiệt dung riêng của đồng bằng 380 Jun trên kg

in progress 0
Alaia 6 ngày 2021-09-14T09:10:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:12:23+00:00

  Đáp án:

   $Q = 38000J$

  Giải thích các bước giải:

   Nhiệt lượng cần thiết để đun nóng vật là: 

  $Q = m.c(120 – 20) = 1.380.100 = 38000J$

  0
  2021-09-14T09:12:28+00:00

  Đáp án:

  Q = 38 000J   

  Giải thích các bước giải:

  Nhiệt lượng cần để nung nóng vật bằng đồng là:

  \[Q = mc\Delta t = 1.380.\left( {120 – 20} \right) = 38000J\] 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )