Tờ giấy ban đầu dày 0.5mm hỏi gấp đôi tờ giấy bo nhiêu lần để tờ giấy dày 1m, viết chương trình mô tả

Question

Tờ giấy ban đầu dày 0.5mm hỏi gấp đôi tờ giấy bo nhiêu lần để tờ giấy dày 1m, viết chương trình mô tả

in progress 0
Harper 4 tháng 2021-08-25T15:29:28+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T15:30:33+00:00

  12 lan

  0
  2021-08-25T15:31:23+00:00

  12 lần

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )