Toàn thể những người cùng chung sống trong một khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính, gắn bó thành một khối, giữa họ có sự liên kết và hợp tác với n

Question

Toàn thể những người cùng chung sống trong một khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính, gắn bó thành một khối, giữa họ có sự liên kết và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung là
A:
tình trạng di cư.
B:
hoạt động du canh.
C:
cộng đồng dân cư.
D:
quy trình hợp tác.

in progress 0
Arianna 3 tháng 2021-09-08T07:09:20+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:10:26+00:00

  Toàn thể những người cùng chung sống trong một khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính, gắn bó thành một khối, giữa họ có sự liên kết và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung là

   A:

  tình trạng di cư.

   B:

  hoạt động du canh.

   C:

  cộng đồng dân cư.

   D:

  quy trình hợp tác.

  0
  2021-09-08T07:11:04+00:00

  C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )