Trả lời giúp em câu này vs ạ. Đặt vào 2 đầu biến trở loại 60 ôm-0,5A 1 hiệu điện thế bằng 24V. Điện năng mà biến trở này tiêu thụ trong 1,5 giờ là bao

Question

Trả lời giúp em câu này vs ạ.
Đặt vào 2 đầu biến trở loại 60 ôm-0,5A 1 hiệu điện thế bằng 24V. Điện năng mà biến trở này tiêu thụ trong 1,5 giờ là bao nhiêu JUN? AI trả Lời đúng mik cho 5 sao nhaaaa

in progress 0
Mary 8 phút 2021-09-07T10:30:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:32:18+00:00

  Đáp án:

  A = 51840J 

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: 1,5h = 5400s

  Công suất của biến trở là:
  $P = \dfrac{{{U^2}}}{R} = \dfrac{{{{24}^2}}}{{60}} = 9,6W$

  Điện năng tiêu thụ của biến trở là:
  $A = P.t = 9,6.5400 = 51840J$

  0
  2021-09-07T10:32:43+00:00

  Đáp án:

   `A=51840J`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có `t=1,5h=5400s`

  Điện năng tiêu thụ của biến trở là 

  `A= P.t = U.I.t = I^2.R.t = (U^2)/R.t`

  `= (24^2/60).5400 = 51840J`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )