trái đất có bao nhiêu đại dương?

Question

trái đất có bao nhiêu đại dương?

in progress 0
Bella 5 ngày 2021-09-01T03:27:38+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T03:28:49+00:00

  Trái Đất có 5 đại dương : Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Nam Đại Dương

  0
  2021-09-01T03:29:10+00:00

  Bạn tham khảo :

  Trái Đất có 5 đại dương . Chính là :

  + Thái Bình Dương

  + Ấn Độ Dương

  + Bắc Băng Dương

  + Đại Tây Dương

  + Nam Đại Dương

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )