Trái đất nằm ở vị trí thứ 4trong số 8 hành tinh theo thứ tự xa gần cua mặt trời hay gần nhất của mặt trời

Question

Trái đất nằm ở vị trí thứ 4trong số 8 hành tinh theo thứ tự xa gần cua mặt trời hay gần nhất của mặt trời

in progress 0
Abigail 2 tháng 2021-10-10T14:49:20+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T14:50:26+00:00

  nằm ở vị trí thứ 3 tính từ mặt trời

  0
  2021-10-10T14:50:54+00:00

  Bạn sai rồi vị trí thứ 3 gần mặt trời

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )