trẻ em có mấy quyền nêu rõ ( mình vài bn vào team HỘI VĂN CỦA NĂM MONG MẤY BN VÀO )

Question

trẻ em có mấy quyền nêu rõ ( mình vài bn vào team HỘI VĂN CỦA NĂM MONG MẤY BN VÀO )

in progress 0
Margaret 4 tháng 2021-08-16T05:29:13+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T05:30:41+00:00

  trẽ em có 3 quyền đó là giáo dục vui chơi , bảo vệ , khai sinh quốc tịch 

  0
  2021-08-16T05:31:05+00:00

  quyền có khai sinh và có quốc tịch, quyền được chăm sóc nuôi dưỡng, quyền sống chung với cha mẹ, quyền được tôn trọng và  bảo vệ tính mạng và danh dự nhân phẩm, quyền được chăm sóc bảo vệ sức khỏe, quyền được học tập, quyền được tham gia hoạt động  văn hóa thể thao thể dục du lịch nghệ thuật, quyền được phát triển năng khiếu, quyền có tài sản

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )