Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 15.000.000 cho biết 1cm trên bản đồ ứng với bao nhiu ngoài thực tế

Question

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 15.000.000 cho biết 1cm trên bản đồ ứng với bao nhiu ngoài thực tế

in progress 0
Jasmine 3 tháng 2021-09-20T20:43:38+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:45:19+00:00

  Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 15 000 000 .

  Vậy 1 cm trên bản đồ ứng với 15 000 000 cm ngoài thực tế.

  0
  2021-09-20T20:45:23+00:00

  1cm trên bản đồ ứng với 15.000.000 cm ngoài thực tế

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )