Trên Trái Đất có mấy đới khí hậu? Nêu tên các đới?

Question

Trên Trái Đất có mấy đới khí hậu? Nêu tên các đới?

in progress 0
Aaliyah 4 tháng 2021-08-25T15:33:36+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T15:34:56+00:00

  – Trên Trái Đất có 5 đới khí hậu: 

  – Tên các đới: 1 đới nóng, 2 đới ôn hòa, 2 đới lạnh

  Chúc bạn học tốt <3

  0
  2021-08-25T15:35:33+00:00

  – Trái đất có 5 đới khí hậu

  Đó là các đới :

  + 1 đới nóng 

  + 2 đới ôn hòa

  + 2 đới lạnh 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )