trình bày chi tiết các thao tác sau trên khối văn bản : Chọn văn bản,sao chép, di chuyển

Question

trình bày chi tiết các thao tác sau trên khối văn bản : Chọn văn bản,sao chép, di chuyển

in progress 0
Delilah 1 tháng 2021-08-07T19:20:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:21:14+00:00

  *sao chép:

  – chọn văn bản cần sao chép (bôi đen)

  – nháy chuột phải chọn copy

  – sau đó đến nơi cần sao chép, nháy chuột phải chọn paste

  *di chuyển

  – chọn văn bản cần di chuyển đến điểm mới

  – nháy chuột phải chọn cut

  -di chuyển đến điểm mới cần di chuyển, nháy chuột phải chọn paste.

  0
  2021-08-07T19:21:34+00:00

  Muốn sao chép ta bôi đen chữ cần sao chép và nhấn tổ hợp phím Ctrl+C

  Muốn di chuyển ta bôi đen chữ cần di chuyển và di chuyển đến chỗ cần di chuyển tới

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )