Trình bày đặc điểm dân cư kinh tế chính trị của khu vực tây nam á. Ai làm giúp em vs ạ

Question

Trình bày đặc điểm dân cư kinh tế chính trị của khu vực tây nam á. Ai làm giúp em vs ạ

in progress 0
Liliana 1 tháng 2021-08-05T15:54:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:55:33+00:00

  *Đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị của khu vực Tây Nam Á:

  _Dân cư:

    +Khá đông khoảng 286 triệu người năm 2007 phần lớn là người A-rập theo đạo Hồi.

    +Dân cư phân bố không đều, tập trung đông ở đồng bằng và ven biển, những nơi có mưa và có nước ngọt.

    +Tỉ lệ dân thành thị cao chiếm hơn 80% dân số.

  _Kinh tế:

    +Trước kia phần lớn các nước sản xuất nông nghiệp trồng lúa mì, lúa gạo, chà là, chăn nuôi du mục vàdệt thảm.

    +Ngày nay công nghiệp và thương mại phát triển, đặc biệt công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí để xuất khẩu.

  _Chính trị: không ổn đinh thường xuyên xảy ra chiến tranh sung đột giữ các dân tộ, bộ tộc trong và ngoài khu vực đã ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân.

  0
  2021-08-05T15:55:47+00:00

  *Dân cư:

  -Dân số khỏang 286 triệu người,phần lớn là người Ả rập theo đạo Hồi

  -Đông dân ở đồng bằng Lưỡng Hà,ven biển

  *Kinh tế:

  -Trước đây dân cư làm nông nghiệp

  -Ngày nay công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ rất phát triển

  -Là khu vực xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới

  *Chính trị:

  -Là khu vực không ổn định về chính trị,luôn xảy ra các cuộc tranh chấp chiến tranh

  Answer by TriLeCongTri

  chúc em học tốt!!!!!!!!!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )