Trình bày giới hạn và đặc điểm khí hậu đới nóng, đới ôn hòa và đới lạnh.

Question

Trình bày giới hạn và đặc điểm khí hậu đới nóng, đới ôn hòa và đới lạnh.

in progress 0
Eloise 3 giờ 2021-09-07T08:03:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:05:16+00:00

  Anh đây nha bạn

  trinh-bay-gioi-han-va-dac-diem-khi-hau-doi-nong-doi-on-hoa-va-doi-lanh

  0
  2021-09-07T08:05:35+00:00

  Đới nóng:– Vị trí: Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.– Đặc điểm:+ Lượng nhiệt: nóng quanh năm.

  + Lượng mưa: trung bình năm: từ 1000mm đến  trên 2000mm.

  + Gió: Tín Phong.

  Ôn đới:

  –  Vị trí: nằm từ chí tuyến đến hai vòng cực. 

  – Đặc điểm:

  + Lượng nhiệt: trung bình.

  + Lượng mưa: trung bình 500mm-1000mm.

  +  Gió: Tây ôn đới.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )