Trình bày sự phân bố dân cư ở Châu Á

Question

Trình bày sự phân bố dân cư ở Châu Á

in progress 0
Serenity 1 tháng 2021-08-11T04:43:39+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-11T04:44:50+00:00

    Dân cư Châu Á phân bố không đồng đều 

    – Nơi kinh tế phát triển , điều kiện tự nhiên thuận lợi => đông dân

    – Nói kinh tế kém phát triển , điều kiện tự nhiên không thuận lợi => thưa dân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )