Trình bày sự phân cấp bộ máy nhà nước Cộng Hoà xã chủ nghĩa Việt Nam

Question

Trình bày sự phân cấp bộ máy nhà nước Cộng Hoà xã chủ nghĩa Việt Nam

in progress 0
Rylee 1 năm 2021-07-17T17:07:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T17:08:32+00:00

  Nhà nước Việt Nam là hệ thống có 4 cơ quan. Đó là:
  Cơ quan quyền lực hay còn gọi là các cơ quan đại diện: bao gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp địa phương 

  Cơ quan hành chính bao gồm Chính phủ  và Ủy ban nhân dân các cấp địa phương 

  Cơ quan xét xử : bao gồm Tòa án nhân dân tối cao  và Toà án nhân dân các cấp địa phương.

  Cơ quan kiểm sát : bao gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân các cấp địa phương.

  0
  2021-07-17T17:09:19+00:00

  * Phân cấp bộ máy nhà nước: 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, xã.

  – Quốc hội, chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao.

  – HĐNH, UBND, TAND, VKSND tỉnh-thành phố.

  – HĐNH, UBND, TAND, VKSND huyện (quận, thị xã)

  – HĐND – UBND xã (Phường, thị trấn).

  chúc bạn học tốt nha!

  cho mình câu trả lời hay nhất với ạ >.<

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )