Trình bày sự ra đời và lớn mạnh của asean, mục tiêu của asean(lớp 8 mn nhá)

Question

Trình bày sự ra đời và lớn mạnh của asean, mục tiêu của asean(lớp 8 mn nhá)

in progress 0
Maria 14 phút 2021-09-07T11:29:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:31:20+00:00

  Hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN:

        ASEAN ra  đời vào nữa sau những năm 60 của thế kỉ XX, trong bối cảnh các nước trong khu vực:

         – Sau khi giành được độc lập, nhiều nước trong khu vực cần có sự hợp tác cùng nhau trong cùng phát triển.

         – Muốn hạn chế chế ảnh hưởng của các cường quốc ngoài đối với khu vực,nhất là khi cuộc chiến tranh xâm lược VN của Mĩ ngày càng tỏ rõ ko tránh khỏi thất bại cuối cùng.

         – Trên thế giới xuất hiện nhiều tổ chức hợp tác mang tính khu vực: Khối thị trường chung châu Âu(EEC), cổ vũ các nước ĐNA tìm cách liên kết với nhau.

         – 8.8.1967 Hiệp hội các quốc gia ĐNA (ASEAN) được thành lập tại Băng cốc (Thái Lan) với 5 nước đầu tiên : Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Thái Lan và Xingapo.

  * Mục tiêu của ASEAN : là tiến hành sự hợp tác giữa các nước thành viên nhằm phát triển kt và văn hóa trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

  0
  2021-09-07T11:31:31+00:00

  ASEAN thành lập ngày 8/8/1967, gồm 5 quốc gia: Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia, Phillipins.

  Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày 28/7/1995.

  Hiện nay có 10 quốc gia là thành viên ASEAN.

  * Mục tiêu chung: Giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực & cùng nhau phát triển kt-xh trên nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của nhau.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )