Trình bày và phân biệt 2 hình thức trong nông nghiệp ở Trung và Nam mĩ có ai biết câu trả lời không ạ mình đang cần =))

Question

Trình bày và phân biệt 2 hình thức trong nông nghiệp ở Trung và Nam mĩ
có ai biết câu trả lời không ạ mình đang cần
=))

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-07-23T04:51:55+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:53:05+00:00

  Ở Trung và Nam Mĩ, chế độ chiếm hữu ruộng đất rất nặng nề, ảnh hưởng đến việc phát triển sản xuất nông nghiệp. Hai hình thức sở hữu nông nghiệp phổ biến ờ Trung và Nam Mĩ là đại điền trang và tiểu điền trang.

  0
  2021-07-23T04:53:44+00:00

  -Có 2 hình thức sở hữu trong Sản Xuất Nông Nghiệp :
  +Đại điền trang:Của các Đại điền chủ, chiếm 5% dân số nhưng chiếm 60% diện tích đất
  canh tác và đồng cỏ.Trồng cây Công Nghiệp và chăn nuôi để xuất khẩu ra thị trường, mang lợi nhuận về
  +Tiểu điền trang:Các hộ nông dân, chiếm 95% dân số nhưng chỉ có gần 5 ha diện tích đất
  canh tác và đồng cỏ.Trồng cây lương thực,tự cung ,tự cấp cho mỗi hộ

  Đại điền trang rất lớn nhưng chỉ chiếm ít dân số, tiểu điền trang của nhiều người nhưng ít đất
  =>Chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ còn nhiều bất hợp lí.
  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )