trình kết luận sự nóng chảy của chất lỏng,khí,rắn

Question

trình kết luận sự nóng chảy của chất lỏng,khí,rắn

in progress 0
Reagan 5 tháng 2021-07-13T08:21:29+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:22:52+00:00

  Chất rắn:

  +Chất rắnnở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi

  +Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

  -Chất lỏng:

  +Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi

  +Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

  -Chất khí:

  +Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi

  +Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

  +Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn

  Han@

  *Xin hay nhất cho nhóm ạ

  *Chúc bạn học tốt

  0
  2021-07-13T08:22:58+00:00

  Đáp án:

  Các chất rắn ,lỏng , khí nở ra khi nóng lên co lại khi lạnh đi 

  Các chất lỏng và chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau 

  Các chất khí  khác nhau nở vì nhiệt giống nhau

   Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng . Chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )