Trl giúp em em sẽ cho 5 sao ạ :'( 1 người công nhân dùng hệ thống ròng rọc để nâng 1 số kiện hàng có khối lượng 5 tấn lên cao10m. tính công thực hiện

Question

Trl giúp em em sẽ cho 5 sao ạ :'(
1 người công nhân dùng hệ thống ròng rọc để nâng 1 số kiện hàng có khối lượng 5 tấn lên cao10m. tính công thực hiện trong trường hợp này

in progress 0
Nevaeh 2 tháng 2021-07-23T04:12:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:13:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt:

  m = 5 tấn = 5 000kg

  h = 10 m

  A = ? J

  Giải :

  Trọng lượng của vật là:

  P = 10. m = 10. 5 000 = 50 000N

  Công thực hiện được là:

  A = P . h = 50 000. 10 = 500 000 J

  0
  2021-07-23T04:14:18+00:00

  Đáp án:

  $A={{5.10}^{5}}J$

  Giải thích các bước giải:

  $m=5\tan ;h=10m;$

  trọng lượng của vật: $P=m.10=5000.10=50000N$

  Công thực hiện:

  $A=P.h=50000.10={{5.10}^{5}}J$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )