trong CK q1=2q2 đặt cách nhau 6mm thì chúng tác dụng với nhau bằng 1 lực 2,25 mN tìm q1 và q2

Question

trong CK q1=2q2 đặt cách nhau 6mm thì chúng tác dụng với nhau bằng 1 lực 2,25 mN tìm q1 và q2

in progress 0
Alexandra 1 tuần 2021-09-02T13:01:29+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:02:52+00:00

  Đáp án:

  \(\left( {{q_1};{q_2}} \right) = \left( {{{4.10}^{ – 9}}C;{{2.10}^{ – 9}}C} \right),\left( { – {{4.10}^{ – 9}}C; – {{2.10}^{ – 9}}C} \right)\)

  Giải thích các bước giải:

   Lực tương tác hai điện tích:

  \[\begin{array}{l}
  F = k.\frac{{2q_2^2}}{{{r^2}}} \Rightarrow 2,{25.10^{ – 3}} = {9.10^9}.\frac{{2.q_2^2}}{{{{\left( {{{6.10}^{ – 3}}} \right)}^2}}} \Rightarrow {q_2} =  \pm {2.10^{ – 9}}C\\
  {q_1} =  \pm {4.10^{ – 9}}C
  \end{array}\]

  Vậy điện tích : 

  \(\left( {{q_1};{q_2}} \right) = \left( {{{4.10}^{ – 9}}C;{{2.10}^{ – 9}}C} \right),\left( { – {{4.10}^{ – 9}}C; – {{2.10}^{ – 9}}C} \right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )