Trong mạng cục bộ, hãy kể tên 3 thiết bị kết nối và ba loại tài nguyên có thể chia sẻ hoặc dùng chung

Question

Trong mạng cục bộ, hãy kể tên 3 thiết bị kết nối và ba loại tài nguyên có thể chia sẻ hoặc dùng chung

in progress 0
Jasmine 4 tuần 2021-07-11T00:36:25+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:37:42+00:00

         

   * Repeater:

  -Làm việc với tầng thứ nhất của mô hình OSI – tầng vật lý

  – Repeater có hai cổng. Nó thực hiện việc chuyển tiếp tất cả các tín hiệu vật lý đến từ cổng này ra cổng khác sau khi đã khuyếch đại → tất cả các Lan liên kết với nhau qua repeater trở thành một LAN.

  *HUB:

  – Là tên gọi của repeater nhiều cổng. Nó thực hiện việc chuyển tiếp tất cả các tín hiệu vật lý đến từ một cổng tới tất cả các cổng còn lại sau khi đã khuyếch đại

  – Tất cả các LAN liên kết với nhau qua HUB sẽ trở thành một LAN.

  *Bridge (cầu nối);

  – Làm việc với tầng thứ hai của mô hình OSI: tầng liên kết dữ liệu.

   – Nó được thiết kể để có khả năng nhận tín hiệu vật lý, chuyển đổi về dạng dữ liệu và chuyển tiếp dữ liệu.

  – Bridge có hai cổng: sau khi nhận tín hiệu vật lý và chuyển đổi về dạng dữ liệu từ một cổng, bridge kiểm tra địa chỉ đích, nếu địa chỉ này là của một node liên kết với chính cổng nhận tín hiệu, nó bỏ qua việc xử lý. Trong trường hợp ngược lại dữ liệu được chuyển tới cổng còn lại, tại cổng này dữ liệu được chuyển đổi thành tín hiệu vật lý và gửi đi. Để kiểm tra một node được liên kết với cổng nào của nó, bridge dùng một bảng địa chỉ cập nhật động → tốc độ đường truyền chậm hơn so với repeater.

  Chúc bạn học tốt 

  0
  2021-07-11T00:37:53+00:00

  Repeater

  • Làm việc với tầng thứ nhất của mô hình OSI – tầng vật lý
  • Repeater có hai cổng. Nó thực hiện việc chuyển tiếp tất cả các tín hiệu vật lý đến từ cổng này ra cổng khác sau khi đã khuyếch đại → tất cả các Lan liên kết với nhau qua repeater trở thành một LAN.
  • Nó chỉ có khả năng liên kết các LAN có cùng một chuẩn công nghệ

  HUB

  • Là tên gọi của repeater nhiều cổng. Nó thực hiện việc chuyển tiếp tất cả các tín hiệu vật lý đến từ một cổng tới tất cả các cổng còn lại sau khi đã khuyếch đại
  • Tất cả các LAN liên kết với nhau qua HUB sẽ trở thành một LAN
  • HUB không có khả năng liên kết các LAN khác nhau về giao thức truyền thông ở tầng liên kết dữ liệu.

  Bridge (cầu nối)

  • Làm việc với tầng thứ hai của mô hình OSI: tầng liên kết dữ liệu.
  • Nó được thiết kể để có khả năng nhận tín hiệu vật lý, chuyển đổi về dạng dữ liệu và chuyển tiếp dữ liệu.
  • Bridge có hai cổng: sau khi nhận tín hiệu vật lý và chuyển đổi về dạng dữ liệu từ một cổng, bridge kiểm tra địa chỉ đích, nếu địa chỉ này là của một node liên kết với chính cổng nhận tín hiệu, nó bỏ qua việc xử lý. Trong trường hợp ngược lại dữ liệu được chuyển tới cổng còn lại, tại cổng này dữ liệu được chuyển đổi thành tín hiệu vật lý và gửi đi. Để kiểm tra một node được liên kết với cổng nào của nó, bridge dùng một bảng địa chỉ cập nhật động → tốc độ đường truyền chậm hơn so với repeater.
  • Dùng để liên kết các LAN có cung giao thức tầng liên kết dữ liệu, có thể khác nhau về môi trường truyền dẫn vật lý. Không hạn chế về số lượng bridge sử dụng. Cũng có thể được dùng để chia một LAN thành nhiều LAN con → giảm dung lượng thông tin truyền trên toàn LAN.

  Switch (bộ chuyển mạch)

  • Làm việc như một bridge nhiều cổng. Khác với HUB nhận tín hiệu từ một cổng rồi chuyển tiếp tới tất cả các cổng còn lại, switch nhận tín hiệu vật lý, chuyển đổi thành dữ liệu, từ một cổng, kiểm tra địa chỉ đích rồi gửi tới một cổng tương ứng.
  • Nhiều node mạng có thể gửi thông tin đến cùng một node khác tại cùng một thời điểm → mở rộng dải thông của LAN. Switch được thiết kế để liên kết các cổng của nó với dải thông rất lớn (vài trăm Mbps đến hàng Gbps)
  • Dùng để vượt qua hạn chế về bán kính hoạt động của mạng gây ra bởi số lượng repeater được phép sử dụng giữa hai node bất kỳ của một LAN
  • Là thiết bị lý tưởng dùng để chia LAN thành nhiều Lan “con” làm giảm dung lượng thông tin truyền trên toàn LAN
  • Hỗ trợ công nghệ Full Duplex dùng để mở rộng băng thông của đường truyền mà không có repeater hoăcj Hub nào dùng được
  • Hỗ trợ mạng đa dịch vụ (âm thanh, video, dữ liệu)

  Router (bộ dẫn đường)

  • Làm việc trên tầng network của mô hình OSI.
  • Thường có nhiều hơn 2 cổng. Nó tiếp nhận tín hiệu vật lý từ một cổng, chuyển đổi về dạng dữ liệu, kiểm tra địa chỉ mạng rồi chuyển dữ liệu đến cổng tương ứng.
  • Dùng để liên kết các LAN có thể khác nhau về chuẩn Lan nhưng cùng giao thức mạng ở tầng network.
  • Có thể liên kết hai mạng ở rất xa nhau

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )