Trong MS Word, tìm câu sai trong các câu sau đây? (Chỉ được chọn 1 đán án) A. Chức năng tìm kiếm cho phép tìm một từ hoặc cụm từ. B. Ngầm định, từ đ

Question

Trong MS Word, tìm câu sai trong các câu sau đây?

(Chỉ được chọn 1 đán án)
A.
Chức năng tìm kiếm cho phép tìm một từ hoặc cụm từ.
B.
Ngầm định, từ được gõ vào ô Find What là “Viet nam” thì tất cả các từ sau đều được tìm thấy “Viet nam”, “VIET NAM”, “viet Nam”, “Viet Nam”.
C.
Chức năng thay thế cho phép thay thế 1 từ hay 1 cụm từ bằng một từ hay một cụm từ khác.
D.
Chức năng thay thế cho phép thay 1 từ bằng 1 từ hoặc 1 cụm từ với điều kiện số lượng kí tự tìm và thay thế phải bằng nhau.

in progress 0
aihong 4 tháng 2021-08-17T16:52:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T16:54:21+00:00

  D bạn nhé

  0
  2021-08-17T16:54:24+00:00

  Đáp án :Cái phần mk bôi đen và gạch chân ở bên dưới í:

  Trong MS Word, tìm câu sai trong các câu sau đây? (Chỉ được chọn 1 đán án)

  A. Chức năng tìm kiếm cho phép tìm một từ hoặc cụm từ.

  B. Ngầm định, từ được gõ vào ô Find What là “Viet nam” thì tất cả các từ sau đều được tìm thấy “Viet nam”, “VIET NAM”, “viet Nam”, “Viet Nam”.

  C. Chức năng thay thế cho phép thay thế 1 từ hay 1 cụm từ bằng một từ hay một cụm từ khác.

  D. Chức năng thay thế cho phép thay 1 từ bằng 1 từ hoặc 1 cụm từ với điều kiện số lượng kí tự tìm và thay thế phải bằng nhau.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )