Trong những năm học gần đây, em đã được tham gia những hoạt động nào về giáo dục an toàn giao thông do nhà trường tổ chức? Hoạt động nào để lại cho em

Question

Trong những năm học gần đây, em đã được tham gia những hoạt động nào về giáo dục an toàn giao thông do nhà trường tổ chức? Hoạt động nào để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất? Vì sao?
2. Em hãy đề xuất một số biện pháp hoạt động của nhà trường nhằm tăng cường giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho học sinh trường mình.

in progress 0
Raelynn 3 tháng 2021-09-10T12:32:04+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:33:25+00:00

  1.-Hoạt động dạy học sinh phân biệt mũ bảo hiểm tốt

     – HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN biển báo giao thông

     -Hướng dẫn đi đúng làn quy định

  Em ấn tượng nhất là hoạt động phân biệt biển báo giao thông vì có rất nhiều loại biển báo em thấy qua nhưng không biết ý nghĩa và em có thể chấp hành tốt hơn luật ATGT.

  2.-GIÁO VIÊN hướng dẫn học sinh đi đúng làn, chấphanfhh nội quy tốt

  -Phổ biến luật giao thông

  -cách ứng xử khi gặp tai nạn hoặc những trường hợp quan trọng.

  0
  2021-09-10T12:33:30+00:00

  1. Trong những năm học qua em đã được tham gia rất nhiều hoạt động bôt ích về giáo dục an toàn giao thông như nghe tuyên truyền về luật an toàn giao thông, hội diễn về an toàn giao thông, cuộc thi vẽ tranh về an toàn giao thông, tổ chức thi thiết kế thời trang với các biểu tượng biển báo giao thông.

  Trong đó, em ấn tượng nhất là hoạt động thi thiết kế thời trang với các biểu tượng biển báo giao thông. Vì giúp cho học sinh toàn trường nhận biết được các biển báo, các lưu ý khi ra đường bộ. Hưởng ứng Hoạt động các bạn học sinh đã rất hào hứng khi được khoác lên mình những bộ cánh tuyên truyền về An toàn giao thông với những chất liệu dễ dàng tìm thấy ở xung quanh mình (giấy, vải, báo, giấy gói quà, hoa, bìa các tông…).

  2. 

    – Đưa việc tuyên truyền an toàn giao thông vào những bài giảng của giáo viên.

    – Tuyên truyền về những mối hiểm hoại mà vi phạm luật giao thông gây ra.

    – Biểu dương những tấm gương về an toàn giao thông

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )