trong thời gian sôi nhiệt đồ của một chất thay đổi như thế nào

Question

trong thời gian sôi nhiệt đồ của một chất thay đổi như thế nào

in progress 0
Jade 3 tháng 2021-09-11T11:43:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T11:45:31+00:00

  Trong thời gian sôi nhiệt đồ của một chất thay không thay đổi.

  0
  2021-09-11T11:45:36+00:00

  Đáp án:

  Trong thời gian sôi thì nhiệt độ của cất ko thay đổi nhé

  Ví dụ : nước sôi ở $100^0 C$, khi sôi vẫn chỉ ở $100^0C$, không thay đổi

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )