Từ bến xe A và bến xe B có 2 xe oto xuất phát cùng lúc và đi ngược chiều nhau, oto đi từ A với vận tốc 40km/h và oto đi từ B đến A

Question

Từ bến xe A và bến xe B có 2 xe oto xuất phát cùng lúc và đi ngược chiều nhau, oto đi từ A với vận tốc 40km/h và oto đi từ B đến A với vận tốc 60km/h. Hỏi sau bao lâu kề từ lúc xuất phát hai xe gặp nhau
. Biết khoảng cách từ A đến B là 120km ?

in progress 0
Eva 4 tuần 2021-09-06T05:39:10+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T05:40:58+00:00

  Xem hình…

   

  0
  2021-09-06T05:40:58+00:00

  Đáp án:

  Sau 1,2h = 1h 12′ kể từ khi xuất phát hai xe gặp nhau.

  Giải thích các bước giải:

   Gọi t là thời gian tính từ lúc hai xe xuất phát đến khi chúng gặp nhau: 

   Quãng đường xe đi từ A đi được là: 

        $s_1 = 40t (km)$ 

    Quãng đường xe đi từ B đi được là: 

        $s_2 = 60t (km)$ 

  Hai xe gặp nhau khi tổng quãng đường hai xe đi được bằng khoảng cách từ A đến B, do đó ta có: 

       $40t + 60t = 120 \to 100t = 120 \to t = 1,2 (h)$ 

  Vậy sau 1,2h = 1h 12′ kể từ khi xuất phát hai xe gặp nhau.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )