Từ độ cao 10m so với mặt đất, một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc đầu 5m/s. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g=10m/s^2 a) T

Question

Từ độ cao 10m so với mặt đất, một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc đầu 5m/s. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g=10m/s^2
a) Tính độ cao cực đại vật đạt được
b) Tính vận tốc của vật tại thời điểm động năng bằng 2 thế năng

in progress 0
Amara 16 phút 2021-09-27T22:43:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:44:33+00:00

  Đáp án:

   a. 11,25m

  b. 12,25 m/s

  Giải thích các bước giải:

   chọn mốc thế năng tại mặt đất

  a. bảo toàn cơ năng vt ném và vt độ cao cực đại

  \(\begin{array}{l}
  mg{h_{max}} = \frac{1}{2}mv_0^2 + mg{h_0}\\
   \Rightarrow 10.{h_{max}} = \frac{1}{2}{.5^2} + 10.10\\
   \Rightarrow {h_{max}} = 11,25m\\
  b.{{\rm{W}}_d} = 2{W_t}\\
  {{\rm{W}}_d} + {{\rm{W}}_t} = {\rm{W}}\\
   \Rightarrow {{\rm{W}}_d} = \frac{2}{3}{\rm{W}}\\
   \Rightarrow \frac{1}{2}m{v^2} = \frac{2}{3}mg{h_{max}}\\
   \Rightarrow \frac{1}{2}.{v^2} = \frac{2}{3}.10.11,25\\
   \Rightarrow v = 12,25m/s
  \end{array}\)

  0
  2021-09-27T22:45:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:không có khối lượng vật làm sao tính được bạn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )