Từ độ cao cách mặt đất 15m, một vật được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 15m/s. Khi vật đến vị trí mà phương chuyển động hợp với phương thẳng đứ

Question

Từ độ cao cách mặt đất 15m, một vật được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 15m/s. Khi vật đến vị trí mà phương chuyển động hợp với phương thẳng đứng góc 45°. Tìm độ cao của vật ở vị trí này. Lấy g= 10m/s²
Ai giúp mình với….

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-11-20T01:06:39+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T01:08:23+00:00

  Đáp án:

   h=11,25m

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \tan \alpha  = \frac{{{v_x}}}{{{v_y}}}\\
  \tan 45 = \frac{{{v_0}}}{{gt}}\\
  \tan 45 = \frac{{15}}{{10t}}\\
  t = 1,5s\\
  t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}} \\
  1,5 = \sqrt {\frac{{2.h}}{{10}}} \\
  h = 11,25m
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )