từ độ cao h=80m, một vật có khối lượng 2kg được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 20m/s. bỏ qua sức cản không khí, lấy g =10m/s2. a) hãy xác định cơ

Question

từ độ cao h=80m, một vật có khối lượng 2kg được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 20m/s. bỏ qua sức cản không khí, lấy g =10m/s2.
a) hãy xác định cơ năng của vật tại vị trí ném? b) độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất?

in progress 0
Adalyn 3 tháng 2021-09-18T03:38:13+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T03:39:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) cơ năng tại vị trí ném

   W=mgh$_o$ +$\frac{1}{2}$mv²= 2.10.80+ $\frac{1}{2}$ .2.20² = 2000J

  b)Độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất

  mgh$_{max}$=W

  =>2.10.h$_{max}$=2000

  =>h$_{max}$=$\frac{2000}{2.10}$ =100( $m$ )

  0
  2021-09-18T03:40:11+00:00

  Đáp án:

   a. 2000J

  b. 100m

  Giải thích các bước giải:

   Chọn mốc thế năng tại mặt đất

  a. Cơ năng của vật tại vị trí ném

  \[{\rm{W}} = mg{h_0} + \frac{1}{2}mv_0^2 = 2.10.80 + \frac{1}{2}{.2.20^2} = 2000J\]

  b. Độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất

  \[\begin{array}{l}
  mg{h_{max}} = {\rm{W}}\\
   \Rightarrow 2.10.{h_{max}} = 2000\\
   \Rightarrow {h_{max}} = 100m
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )