– Từ Tây (102009’Đ) sang Đông (109024’Đ) phần đất liền nước ta mở rộng bao nhiêu kinh độ. Lãnh thổ phần đất liền nước ta nằm trong múi giờ thứ mấy the

Question

– Từ Tây (102009’Đ) sang Đông (109024’Đ) phần đất liền nước ta mở rộng bao nhiêu kinh
độ. Lãnh thổ phần đất liền nước ta nằm trong múi giờ thứ mấy theo giờ GMT?

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-07-24T20:18:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T20:19:58+00:00

  – Lãnh thổ phần đất liền nước ta nằm trong múi giờ thứ mấy theo giờ GMT?

  -> Lãnh thổ phần đất liền nước ta nằm trong múi giờ thứ 7 theo giờ GMT?

  – Từ Tây (102009’Đ) sang Đông (109024’Đ) phần đất liền nước ta mở rộng bao nhiêu kinh độ.

  -> Mở rộng 7 kinh độ

  @NoCopy!

  0
  2021-07-24T20:20:37+00:00

  Lãnh thổ phần đất liền Việt Nam nằm trong múi giờ thứ bảy theo giờ GMT 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )